نوامبر 2020 - آتی استودیو

فرآیند طراحی محصول در طراحی صنعتی
نوامبر, 2020 بدون نظر مقالات
آیا تا به حال فکر کرده اید ، مردم هنگام انتخاب یک محصول خاص از کدام اصول پیروی می کنند؟ از هر ده خریدار هفت نفر اتفاق نظر دارند که ظاهر محصول اغلب در انتخاب آنها تأثیر گذار است.. بنابراین ، می توان نتیجه گرفت که مولفه های بصری ...
ادامه مطلب