طراحی دوچرخه TIME TRIAL و کوهستان - آتی استودیو
RC CAR 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
previous arrow
next arrow
RC CAR 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
previous arrow
next arrow

طراحی دوچرخه TIME TRIAL و کوهستان

جهت هماهنگی هر چه بیشتر با محیط ، دوچرخه ها نیز همانند تمامی وسایل نقلیه از ویژگی های فنی متفاوت در ساختار و طراحی بهره می برند . در این پروژه با توجه به محدودیت ها و نیاز ها سعی بر آن داشته ایم تا محصول نهایی دارای ویژگی دوچرخه های کوهستان و Time Trial را دارا باشد .از چالش های طراحی میتوان به ادغام دو کلاس متفاوت با طراحی منحصر به فرد . بدونه کمک فنر و دوچرخه با ویژگی های TIME TRIAL و کوهستان نام برد