طراحی و ساخت بدنه ماشین کنترولی (RC Car) - آتی استودیو
RC CAR 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
previous arrow
next arrow
RC CAR 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
previous arrow
next arrow

طراحی و ساخت بدنه ماشین کنترولی (RC Car)

RC مخفف کلمه ی (Radio control) می باشد . و به طور کلی به هر وسیله ی کنترولی (قایق ، هواپیما ، هلیکوپتر ، ماشین ..) که از فرستنده و گیرنده های رادیویی AM ، FM در ساخت آنها استفاده شده باشد ، شامل RC هستند .