بایگانی‌های طراحی صنعتی - آتی استودیو

طراحی صنعتی

طراحی دوچرخه TIME TRIAL و کوهستان
بدون نظر برخی از پروژه های آتی استودیو, طراحی صنعتی

طراحی دوچرخه TIME TRIAL و کوهستان

جهت هماهنگی هر چه بیشتر با محیط ، دوچرخه ها نیز همانند تمامی وسایل نقلیه از ویژگی های فنی متفاوت در ساختار و طراحی بهره می برند . در این پروژه با توجه به محدودیت ها و نیاز ها سعی بر آن ...
ادامه مطلب